Followers

09 May 2008

Pelajar harus berfikiran futuristik

1. Future Think

- Pelajar harus mampu berfikir secara kritis, kreatif, proaktif, responsif dan bertanggungjawab kepada apa yang terjadi pada hari ini. Apakah pengaruh dan akibatnya pada masa hadapan.
- Pelajar harus mampu melihat dan berfikiran jauh ke hadapan.

2. Future Focus
- Pelajar harus mampu memfokus fikiran kepada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada masa hadapan. Pelajar harus boleh membaca trend yang timbul sebagai implikasi daripada fenomena yang ada.
- Pelajar yang menguasai future focus membolehkan tumpuan kepada sesuatu yang menguntungkan dirinya pada masa hadapan.

3. Future Plan
- Future Plan adalah perancangan strategis yang bersifat pragmatik, relevansi hasil dan dengan pendekatan pemecahan masalah serta change-engineering.
- Pelajar harus boleh merancang sekaligus menjadi jurutera kepada perubahan ke masa hadapan.

4. Future Action
- Pelajar harus memastikan segala perancangan yang futuristik dan strategis itu diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata yang berorientasikan masa hadapan.

5. Future Review
- Pelajar perlu sentiasa menilai kembali segala kekuatan dan kelemahan diri mahupun tindakan supaya dapat membaiki segala kekurangan yang dimiliki dengan segera.
- Pelajar harus berani mengakui kekurangan diri dan kemudian mengatasinya. Ia adalah langkah awal bagi memperoleh kecemerlangan pada masa hadapan.


Sumber: Ahmad Zabidi Abd Razak, Memimpin Diri Sendiri, Pahang: PTS P&D, hal. 103-104.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Search